Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Een patiënt en een arts
SPLASH: Onderzoek ter beoordeling van metastatische castratieresistente prostaatkanker met gebruik van 177LU-PNT2002 PSMA-therapie na tweedelijns hormonale behandeling

INSCHRIJVING LOOPT

Een open-label-, gerandomiseerd fase 3-onderzoek in meerdere centra

Over 177Lu-PNT2002

177Lu-PNT2002 is een op PSMA gerichte radioligand die wordt onderzocht voor de behandeling van PSMA-avide metastatische castratieresistente prostaatkanker (mCRPC).

Primair eindpunt

Radiologische progressievrije overleving (rPFS), beoordeeld aan de hand van geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling (BICR) aan de hand van Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 1.1 (weke delen) en prostaatkanker inschrijving

Inschrijvingsgrootte

415 patiënten

Opzet van het onderzoek

Patiëntsequentiëring

Belangrijkste inclusiecriteria*

*Ga voor volledige inclusie- en exclusiecriteria naar clinicaltrials.gov en zoek naar NCT04647526.

  • Gedocumenteerde progressieve mCRPC
  • Eerdere behandeling met slechts één ARAT (abirateron, enzalutamide, darolutamide of apalutamide)
  • PSMA PET-scan positief volgens centrale beoordeling
  • Niet in aanmerking komen voor of weigeren van chemotherapie
  • Adequate orgaanfunctie volgens laboratoriumbeoordelingen
  • ECOG: 0-1
  • Geen gebruik van opioïden voor kankergerelateerde pijn ≤30 dagen voorafgaand aan toestemming
Bezoek ClinicalTrials.gov voor volledige geschiktheidscriteria
een patiënt
Onderzoekscentrum zoeken / Een patiënt doorverwijzen

Opzet van het SPLASH-onderzoek

Opzet van het SPLASH-onderzoek