Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Ingangsdatum april 2022

Inwoners van Californië zie Point’s aanvullende Privacybeleid voor Californië.

Point Biopharma, Inc. (“Point”) erkent het belang van het beschermen van de privacy van gegevens die we van u kunnen verzamelen als gevolg van uw bezoek aan onze website, www.splashtrial.com (hierna de “website”). Dit privacybeleid beschrijft hoe Point Biopharma Inc, 4850 West 78th Street, Indianapolis, Indiana 46268, VS  (hierna: “wij”, “we”of “onze”) de persoonlijke informatie die u verstrekt bij het gebruik van onze website gebruikt en beschermt. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op onze verzameling van persoonsgegevens uit andere bronnen.

Dit Privacybeleid, samen met de Algemene voorwaarden die op onze website zijn geplaatst, beschrijft de algemene regels en beleidslijnen die uw gebruik van onze website bepalen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

Naam

Postadres

Contactgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer

Andere soorten persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.

We gebruiken “cookies” om uw ervaring te verbeteren en informatie te verzamelen over uw bezoeken aan onze website. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om uw ervaring op de website te personaliseren en inhoud en productinformatie te leveren waarvan we denken dat deze uw interesses weerspiegelen. Zie voor meer informatie het gedeelte “Hoe we cookies gebruiken” hieronder.

Hoe gebruiken we uw informatie?

We kunnen de persoonsgegevens die we van u verzamelen gebruiken wanneer u formulieren invult of met ons correspondeert via post, telefoon en e-mail, vragen indient of toestemming geeft voor het ontvangen van marketing- of promotionele communicatie van Point.  Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne registratiedoeleinden, om klantenservice te bieden en te reageren op verzoeken of vragen, om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren, om u nieuwsbrieven, artikelen, waarschuwingen, aankondigingen, uitnodigingen en andere informatie te verstrekken over producten, merken, gezondheidsonderwerpen en ziektetoestanden of om marktonderzoek uit te voeren.

We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we van u verzamelen nauwkeurig en actueel zijn en dat u de mogelijkheid hebt om deze in te zien en correcties aan te brengen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (zie het gedeelte “Contact met ons opnemen” hieronder om wijzigingen aan te vragen in uw persoonsgegevens waarop u wettelijk recht kunt hebben).

Geven we uw persoonlijke gegevens door aan derden?

In het algemeen zal persoonlijke informatie over u die via deze website wordt verzameld, niet zonder uw voorafgaande toestemming buiten Point worden overgedragen. Het kan echter worden gebruikt door onze vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners en zakenpartners voor doeleinden die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van ons bedrijf of het leveren van diensten aan u, op voorwaarde dat zij uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken zoals wettelijk vereist wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om te voldoen aan een wettelijke vereiste, gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, verzoek van de overheid of juridisch proces aan ons, of om de veiligheid, rechten of eigendommen van onze klanten, het publiek, Point of anderen te beschermen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verhuren zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe kan ik me afmelden/uitschrijven?

Wanneer u toegang krijgt tot een dienst op de website die uw persoonlijke gegevens verzamelt, wordt u gevraagd om bevestiging te geven om de gevraagde persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt er altijd voor kiezen om de gevraagde persoonlijke gegevens niet te verstrekken of om u af te melden voor, of uit te schrijven van, eventuele communicatie.

U kunt ons of derden vragen om op elk moment te stoppen met het verzenden van berichten door de afmeldingslinks te volgen in elk bericht dat u ontvangt. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze berichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop van een product/dienst, ervaring of andere transactie, garantie, bijwerking of productklacht.

Links naar websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites, inhoud of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Point. Point is niet verantwoordelijk voor de manier waarop derden uw persoonlijke gegevens beheren of behandelen. We raden u aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van websites van derden zorgvuldig te lezen voordat u ze voorziet van uw persoonlijke gegevens.

Hoe beschermen we de veiligheid van uw gegevens?

Wij zetten ons in om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, waaronder, maar niet beperkt tot, het beveiligen van onze netwerken en het gebruik van versleutelingstechnologie die als standaard geldt in dit vakgebied om uw gegevens te beschermen.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer’ te worden geplaatst. Als u akkoord gaat met het accepteren van de cookies, kan onze website bepaalde informatie vastleggen en onthouden (bijvoorbeeld welke items in uw winkelwagen zaten).  We gebruiken cookies om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige website-activiteit en om gebruikerservaringen’ op onze website aan te passen en te verbeteren. Cookies stellen ons verder in staat om te selecteren welke van onze advertenties u waarschijnlijk het meest aanspreken. We kunnen ook cookies gebruiken in online reclame om reacties op onze advertenties te volgen.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Hoewel de meeste internetbrowsers automatisch cookies accepteren, kunt u als u geen cookies op uw systeem wilt hebben, uw browservoorkeuren instellen om deze te weigeren of u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Het “Help-”gedeelte van uw browser kan u vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw browser cookies accepteert. Als uw browser is ingesteld om cookies te weigeren, zullen websites die cookies gebruiken u niet herkennen wanneer u terugkeert naar de website, en kan sommige functionaliteit van de website verloren gaan.

Het gebruik van pixeltags, webbakens, clear GIF's of andere soortgelijke technologieën

Deze kunnen worden gebruikt in verband met sommige  webpagina's en HTML‑geformatteerde e‑mailberichten om onder andere de acties van gebruikers en e‑mailontvangers bij te houden, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken over het gebruik van onze websites samen te stellen.

Op interesses gebaseerde reclame

We kunnen externe reclamebedrijven inzetten om advertenties weer te geven wanneer u toegang heeft tot andere online diensten, op basis van informatie met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van deze website en andere online diensten op uw apparaten. Om dit te doen, kunnen deze bedrijven een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen (waaronder het gebruik van pixeltags). Ze kunnen deze technologieën ook gebruiken, samen met informatie die ze verzamelen over uw online gebruik, om u te herkennen op de apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop.

Als u meer informatie wilt over deze praktijk, en om te leren hoe u zich kunt afmelden voor internetgebaseerde reclame in desktop- en mobiele browsers op het specifieke apparaat waarop u dit Privacybeleid opent, gaat u naar https://youradchoices.com/

Privacy van kinderen’

De website is niet gericht op personen jonger dan dertien (13) jaar en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien jaar.

Updates Privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacybeleid bijwerken. Alle wijzigingen zullen van kracht zijn wanneer we het herziene Privacybeleid publiceren. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de bovengenoemde ingangsdatum. Als het Privacybeleid verandert op een manier die een aanzienlijke invloed heeft op hoe we omgaan met persoonsgegevens, zullen we de persoonsgegevens die we eerder hebben verzameld niet gebruiken op de manier die in het nieuwe beleid wordt beschreven zonder kennisgeving en/of het verkrijgen van uw toestemming, zoals van toepassing. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@splashtrial.com, via de “Contact”-pagina van deze website of door ons te schrijven op het volgende adres:

Point Biopharma, Inc.

4850 West 78th Street

Indianapolis, Indiana 46268, VS

Point Biopharma, INC.

AANVULLEND PRIVACYBELEID CALIFORNIË

Ingangsdatum mei 2020

Als u in Californië woonachtig bent, lees dan deze sectie voor aanvullende informatie over hoe we gegevens van u verzamelen, gebruiken en openbaar maken, evenals uw rechten onder de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) (California Civil Code Section 1798.100 et seq.).

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We kunnen gegevens verzamelen die direct of indirect een bepaalde persoon of bepaald apparaat identificeert, beschrijft, referenties bevat, kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld aan, een bepaalde persoon of een bepaald apparaat (“Persoonlijke gegevens”).

Persoonlijke gegevens omvatten niet:

Openbaar beschikbare informatie uit overheidsdossiers

Geanonimiseerde of geaggregeerde consumenteninformatie

Informatie uitgesloten van CCPA’s bereik, zoals:

Gezondheids- of medische informatie verzameld door entiteiten die rechtstreeks onderworpen zijn aan de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) of klinische onderzoeksgegevens;

Persoonlijke gegevens die vallen onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FRCA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of de California Financial Information Privacy Act (FIPA), en de Driver’s Privacy Protection Act van 1994.

We hebben in de afgelopen twaalf (12) maanden geen van de volgende categorieën van persoonlijke gegevens verzameld; in de toekomst kan Point echter het volgende verzamelen:

identificatoren zoals voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, internetprotocoladres, e-mailadres, burgerservicenummer, geboortedatum en geslacht of andere soortgelijke identificatoren;

categorieën van persoonlijke gegevens vermeld in het statuut van klantendossiers in Californië (Cal.Civ. Code § 1798.80(e) zoals adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs-[1] of staatsidentificatiekaartnummer, bankrekening en salarisgegevens;

informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten zoals browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in-types en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of intranet, evenals informatie over hoe u onze website gebruikt;

opleidings- of arbeidsinformatie van de professionals met wie we samenwerken, inclusief huidige of eerdere arbeidsgeschiedenis; opleidingsniveau, bezochte instellingen, behaalde studieniveau en behaalde diploma's, specialisatiegebieden en certificeringen;

kenmerken van beschermde classificaties zoals leeftijd, ras, huidskleur, voorouders, nationale afkomst, burgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische toestand, lichamelijke of geestelijke handicap, geslacht, veteraan of militaire status en genetische informatie (inclusief familiale genetische informatie);

biometrische gegevens zoals fysieke en gedragskenmerken en gezondheidsgegevens die u vrijwillig verstrekt met betrekking tot een ondersteuningsprogramma voor patiënten of een klinisch onderzoek dat identificerende gegevens bevat; en

commerciële gegevens met betrekking tot diensten, behandeling of zorg, zoals verzekeringsinformatie, en marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing en communicatie van ons en onze derde partijen.

BRONNEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen de persoonlijke gegevens verkrijgen uit de volgende categorieën bronnen:

Rechtstreeks van u, uw verzorger of vertegenwoordiger

Onrechtstreeks van u of uw verzorgers of vertegenwoordigers (d.w.z. tijdens het verlenen van diensten)

Direct en indirect via activiteit op onze websites (bijvoorbeeld van indieningen via onze websites of van websitegebruiksgegevens die automatisch worden verzameld)

Van derden in verband met het verlenen van diensten

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen gebruiken of openbaar maken voor een of meer van de zakelijke doeleinden die worden beschreven in de rubriek “Hoe gebruiken we uw informatie” in het Privacybeleid van Point’.

HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

Point zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verhuren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter delen met andere partijen voor zakelijke doeleinden zoals beschreven in de rubriek “Geven we uw persoonlijke gegevens door aan derden?” van Point’s Privacybeleid.

In de afgelopen 12 maanden hebben we geen categorieën van uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt die zijn geïdentificeerd onder “Gegevens die we verzamelen” voor een zakelijk doel.

UW PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

De California Consumer Privacy Act (“CCPA”) biedt consumenten (d.w.z. inwoners van Californië) specifieke rechten (hieronder vermeld en hierna aangeduid als “California Privacy Rights”), onderworpen aan enkele beperkingen en de verificatie van hun identiteit, met betrekking tot hun persoonlijke gegevens:

Consumenten hebben het recht om toegang te vragen tot de specifieke persoonlijke gegevens die Point in de afgelopen 12 maanden over hen heeft verzameld, bekendgemaakt of verkocht, inclusief de categorieën van gegevens, bronnen en zakelijke doeleinden van verzameling, evenals de categorieën van derden aan wie Point de persoonlijke gegevens heeft bekendgemaakt of gedeeld.

Consumenten hebben het recht om te verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens (onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen).

Consumenten hebben het recht om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonlijke gegevens.

Consumenten hebben het recht om gelijke service en prijs te ontvangen en mogen niet worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van hun privacyrechten onder de CCPA.

Om ervoor te zorgen dat Point een verzoek verwerkt voor u om uw privacyrechten in Californië uit te oefenen, zal Point eerst bepaalde persoonlijke gegevens die u verstrekt verifiëren, afhankelijk van de aard van de informatie die u nodig heeft, die we zullen proberen te koppelen aan informatie die we over u bijhouden om uw identiteit te verifiëren. Informatie om uw vertegenwoordiger te identificeren en te verifiëren kan via dezelfde werkwijze worden ingediend en op hetzelfde moment dat u gegevens indient om uw identiteit te verifiëren. U kunt uw verzoeken indienen door contact met ons op te nemen via dit gratis nummer: (833) 544-2637 of door gebruik te maken van het interactieve webformulier voor “Het uitoefenen van uw privacyrechten in Californië” dat beschikbaar is in het gedeelte Contact van deze website.

U kunt een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om uw privacyrechten in Californië namens u uit te oefenen in overeenstemming met de CCPA. Point kan vereisen dat u de geautoriseerde vertegenwoordiger schriftelijke toestemming geeft om namens u op te treden en dat de geautoriseerde vertegenwoordiger zijn of haar identiteit rechtstreeks bij ons verifieert. Informatie om uw vertegenwoordiger te identificeren en te verifiëren kan via dezelfde werkwijze worden ingediend en op hetzelfde moment dat u gegevens indient om uw identiteit te verifiëren.

We brengen geen kosten in rekening voor het verwerken van of reageren op uw verifieerbare verzoek, tenzij dit buitensporig, herhaald of manifest ongegrond is. Als we bepalen dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen we u vertellen waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat we uw verzoek voltooien.

Wanneer u een verzoek indient om uw privacyrechten in Californië uit te oefenen, zal Point zijn best doen om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren, en in elk geval niet later dan 45 dagen na ontvangst van uw verzoek. U mag slechts twee keer een verzoek indienen binnen een kalenderjaar van 12 maanden.